dissabte, 21 de març de 2015

PEPE LORCA i BARD

Morí als 78 anys
Missa dilluns a les 10 del matí
a la Parroquia de Sant Pere de Figueres.
Inhumació a Figueres.