dissabte, 21 de març del 2015

PEPE LORCA i BARD

Morí als 78 anys
Missa dilluns a les 10 del matí
a la Parroquia de Sant Pere de Figueres.
Inhumació a Figueres.

CARME CASANOVAS I FURCADA

Morí als 95 anys
Missa de Cos Present a l'Església Parroquial d'Espolla
diumenge dia 22, a les 10,15 del matí
Inhumada a Espolla