dimarts, 4 de febrer del 2014

MANEL ASPARÓ i VERDAGUER

morí als 92 anys
cerimònia a la Parroquia de Fortià
dimecres dia 5 a les 11 del matí
inhumació al cementiri de Fortià

TERESA TERRADAS TORRENTÀ

morí als 92 anys
cerimònia a la Parroquia de d'Ordis
dimecres dia 5 a les 11 del matí
inhumació al cementiri d'Ordis