dimecres, 29 de maig del 2024

CATALINA ADROHER PLANAS

Morí als 86 anys d'edat.

Celebraciò Religiosa a l'Església Parroquial de Cistella.

Demà Dijous, a les 10 del mati.

Inhumada a Cistella.