dilluns, 14 d’abril de 2014

ENRIQUETA VIÑAS I BANAL

mori als 70 anys
Cerimònia Religiosa a la Basílica de Santa Maria de Castello d'Empúries
dimarts dia 15 a les 10 del matí
inhumada a Castelló d'Empúries

JOSEP CAMPS I CORCOLL

mori als 81 anys
Cerimónia Religiosa a l'Església de la Selva de Mar
dimarts dia 15 a les 10 del matí
inhumat a la Selva de Mar

JOAN YÁÑEZ I SÁNCHEZ

mori als 92 anys
Cerimònia Religiosa a l'Església de Colera
dilluns dia 14 a les 4 de la tarda
inhumat a Colera