dimarts, 29 de setembre del 2015

CATALINA MARÍN GAMARRO

Morí als 64 anys
Missa de Cos Present a l'Església Parroquial de Santa Maria de la Jonquera
dimecres dia 30, a les 4 de la tarda
Incinerat

PRIMITIU FONTDECABA I VIDAL

Morí als 70 anys
Missa de Cos Present a l'Església Parroquial de Santa Maria de Roses
dimecres dia 30, a les 5 de la tarda
Inhumat a Roses

JOSEP NOGUER I DANES

Morí als 92 anys
Missa de Cos Present a l'Església Parroquial de Portbou
dimecres dia 30, a les 4 de la tarda
Incinerat