dijous, 26 de juny del 2014

ELENA COSTA I SALVI

mori als 96 anys
Celebració Religiosa a la Parroquia de Sant Llorenç de la Muga
divendres dia 27 a les 11 del matí