dijous, 10 de maig de 2018

PATLLARI GÜELL I PAGÈS

Morí als 88 anys d'edat
Missa de Cos present a l'Església Parroquial de Borrassà
Dissabte dia 12, a les 10 del mati
Inhumat a Borrassà

JOAN VERGÉS TERRADAS

Morí als 90 anys d'edat
Missa de cos Present a l'Església Parroquial de Borrassà
Dia 11, a les 4 de la tarda
Inhumat a Borrassà

RAMON OLIVET ISERN

Morí als 60 anys d'edat
Missa de Cos Present a la Parroquia de Sant Pere Pescador
Divendres dia 11, a les 5 de la tarde
Inhumat a Sant Pere Pescador