dissabte, 17 de gener del 2015

JORDI CIBANTOS PEÑALVA

Morí als 74 anys
Inhumació al Cementiri de Peralada
Diumenge dia 18, a les 11 del matí.