dissabte, 15 de març del 2014

MATILDE VALLS I GUISET

Morí als 85 anys
Celebració Religiosa a la Parroquia de Sant Pere de Figueres,
dissabte dia 15, a les 4 de la tarda.
Inhumada a Figueres.