dimarts, 24 de juny del 2014

ENCARNA JÓDAR I VISIEDO

mori als 87 anys
missa de Cos Present a l'Església Parroquial de Sant Pere Pescador
dimecres dia 25 a les 11 del matí
inhumada a Sant Pere Pescador.

NARCÍS QUINTANA I PALOMER

mori als 61 anys
missa de Cos Present a l'Església Parroquial de Capmany
dimecres dia 25 a les 11 del matí
inhumat a Capmany