dissabte, 29 de març del 2014

ANTONIO PORTELA RODRÍGUEZ

Morí als 63 anys d'edat.
Inhumat al Cementiri de Figueres
dilluns 31, a les 11 del matí.