divendres, 17 de maig de 2019

ANA BLESA SÁNCHEZ

Morí als 76 anys d'edat
Incineració dissabte dia 18, a les 3 de la tarda
VETLLATORI:
DIVENDRES DIA 17 DE 6 A 9 DEL VESPRE
DISSABTE DE 12 A 3 DE LA TARDA