dissabte, 14 de març de 2020

JAUME FARRERFÀBREGA BADOSA

Morí als 86 anys d'edat
VETLLATORI: AVUI DISSABTE DE 3 A 8 DEL VESPRE
Properament es comunicarà quan es celebrarà la Missa Funeral
per la seva ànima.