dijous, 19 de març de 2015

MERCEDES VALENZUELA VALENZUELA

Morí als 93 anys d'edat
Celebració Religiosa a la Sala de Cerimonies de Funerària Vicens
Divendres dia 20, a les 10 del matí
Inhumada a Figueres