dijous, 5 de març de 2015

JOAN REITG I CASAS

morí als 94 anys
Celebració Religiosa a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries
divendres dia 6, a les 4 de la tarda
inhumat a Castelló d'Empúries