dissabte, 7 de març de 2015

ENRIQUE PALOU I MARGARIT

morí als 87 anys
Celebració Religiosa a l'Església Parroquial de Sant Pere
diumenge dia 8, a les 9,45 del matí
Incinerat