dilluns, 5 de febrer de 2018

FRANCISQUETA BAGÓ I GIRÓ

Morí als 96 anys d´edat.
Missa de Cos Present  a L´Església  Parròquial de Llers.
Dimecres  dia 7 , a les 10 del  matí .
Inhumat  a  Llers.