dilluns, 12 d’octubre de 2015

LLIBERT CARRERAS CARBÓ

Morí als 80 anys d'edat
Missa de Cos Present a la Parroquia de Sant Pere Pescador
Dimarts dia 13, a les 4 de la tarda
Inhumat a Sant Pere Pescador