dilluns, 25 de maig de 2015

ARTURO BESORA I PUY

morí als 87 anys
Celebració Religiosa a l'Església Parroquial de La Immaculada
dimarts dia 26, a les 4,30 de la tarda
incinerat