dimecres, 17 de setembre de 2014

JOSEP GIFREU i MASSÓ

morí als 72 anys
cerimonia a l'Església de Llampaies
dimecres dia 17 a les 11 del matí
Inhumació al cementiri de Camallera.