dissabte, 8 de març de 2014

JOSEP OLIVET I ROIG

mori als 87 anys
Celebració Religiosa a l'Església Parroquial de Sant Pere Pescador
el dia 9 a les 13:15h del migdia
inhumat a Sant Pere Pescador